Komunikacja wewnętrzna

Komunikacja firmy z otoczeniem powinna zacząć się od jej wnętrza.
Budowanie poczucia odpowiedzialności pracownika za firmę zaczyna się od momentu jego rekrutacji, aż po wieloletnią współpracę i stanowi strategiczny cel każdej organizacji. Oferujemy doradztwo w zakresie tworzenia kultury organizacji, jak również we wdrażaniu spójnej strategii komunikacji wewnątrz firmy…

…poprzez:

  • Przygotowanie strategii komunikacji wewnętrznej /opracowanie misji i wizja działania firmy/
  • Programy lojalnościowe oraz integracyjne dla pracowników
  • Wydawnictwa firmowe (strony WWW, gazetki firmowe, newslettery, blogi)
  • Kreowanie wizerunku zarządu
  • Wydarzenie specjalne dla pracowników (dni otwarte, szkolenia, konferencje, gale, imprezy okolicznościowe)
  • Przeprowadzenie audytu komunikacyjnego w firmie

Szybki start

Startujemy zawsze od kołowania aby móc wzbić się wysoko. Oferta ta jest skierowana głównie do firm, które zaczynają swoją działalność. Dzięki ujednoliconemu systemowi identyfikacji wizualnej zyskacie przewagę już na starcie.
Czytaj więcej...

Reaktywacja

Nieustannie zmieniają się warunki na rynkach: popyt na produkty ulega zmianie, pojawiają się nowi mocni konkurenci, zmieniają się wartości i preferencje klientów - rebranding może w tej sytuacji uratować firmę. 
Czytaj więcej...

WEB

W obecnych realiach rynkowych głównym kanałem komunikacji  firmy 
z otoczeniem jest Internet. Odpowiadając na ten fakt stworzyliśmy ofertę, która pozwala na pozyskanie nowej grupy klientów, jakimi są internauci. 
Czytaj więcej...

VIP

Projekt VIP to kompleksowe podejście do kształtowania wizerunku Twojej firmy i jej produktów. Efektem końcowym jest stworzenie systemu identyfikacji wizualnej wspartego profesjonalnym serwisem internetowym. 
Czytaj więcej...